+
საუბრები მათემატიკაზე
ავტორი: ნუგზარ აბაკელია;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
საშუალო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2016
რეიტინგი:
წიგნში საუბარია ადამიანის აზროვნების განვითარების შესახებ არსებულ მოსაზრებებსა და რეკომენდაციებზე. ასოების და ციფრების ცოდნა სკოლამდელ ასაკში არაა ბავშვის ინტელექტის მაჩვენებელი - თავის ტვინის ძირითადი რესურსები მიმართული უნდა იყოს გარე სამყაროს აღქმასა და სათანადო ინფორმაციის გადამუშავებაზე.

იხილეთ აგრეთვე

×