+
რანი ვყოფილვართ! რანი ვიქნებით?
ავტორი: შოთა შოშიაშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2015
რეიტინგი:
წიგნში განხილულია ქართველი ხალხის წინაპრების წარმოშობისა და განსახლების საკითხები. ქართული ენის, დამწერლობის, ჰემატრიის, კალენდრის, ქართველთა ქრისტიანობამდელი და მართლმადიდებლური რელიგიების, გლობალიზაციისა და სხვა საკითხები. წიგნი შედგება ათი ურთიერთდამოუკიდებელი, თუმცა თემატურად ურთიერთდაკავშირებული თავისაგან.

იხილეთ აგრეთვე

×