+
სამაჰმადიანო საქართველო ან ძველი მესხეთი და მოგონებათა ფურცლები
ავტორი: სამსონ ფირცხალავა
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
რეიტინგი:
ქართული მემუარული ლიტერატურა

იხილეთ აგრეთვე

×