+
ბავშვზე ორიენტირებული სკოლის გზამკვლევი
ავტორი: სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2012
რეიტინგი:
გზამკვლევი განკუთვნილია საჯარო სკოლის ადმინისტრციისა და მასწავლებლებისთვის, მოსწავლეებისთვის, მშობლებისთვის, სამეურვეო საბჭოს წევრებისთვის, დაინტერესებული პირებისთვის. პირველ ნაწილში მოცემულია უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკის ალტერნატიული დოკუმენტი და კვლევის - “უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკა საქართველოში: წინაპირობა, შედეგები და დამოკიდებულებები” - ანგარიში. წიგნის მეორე ნაწილში მოცემულია პრაქტიკული რეკომენდაციების შემცველი სტატიები სკოლის გარემოსა და კლასის მართვაზე.

იხილეთ აგრეთვე

×