+
ლათინური ენა და საერთაშორისო სამედიცინო ტერმინოლოგიის საფუძვლები
ავტორი: ნოდარ გაფრინდაშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2012
რეიტინგი:
გაუვალია გზა მედიცინაში ლათინური ენის გარეშე. საერთაშორისო სამეცნიერო, და მათ შორის სამედიცინო, ტერმინოლოგიის საფუძველია ძველი ბერძნული და ლათინური ენის ლექსიკა.

იხილეთ აგრეთვე

×