+
შავი ხვრელი პარალელურ სამყაროში გასასვლელი სარკმელი
ავტორი: ნაზი ხანიაშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2015
რეიტინგი:
დედამიწის პირველ ადამიანებს – ქართველებს, ჰქონდათ უდიდესი კოსმოგონიური ცოდნა სამყაროს შექმნისა და განვითარების შესახებ. ისინი თავის ირგვლივ ერთიანობაში ხედავდნენ და ჭვრეტდნენ ყველაფერს ცაშიც და დედამიწაზეც. უჯრედის დნმ-ის დონეზე აღიქვამდნენ სამყაროს. ხედავდნენ უკუნეთ სიბნელეში მყოფ საგნებსაც ანუ ხედავდნენ იმასაც, რასაც ჩვენი თვალი დღეს ვერ ხედავს. ისინი უცებ ხედავდნენ მთელ სამყაროს მოძრაობის ყოველგვარი მცდელობის გარეშე იმ ადგილიდან, სადაც იმყოფებოდნენ. ყველაფერი იცოდნენ წარსულზე, აწმყოზე და მომავალზე. ისინი ხედავდნენ და აღიქვამდნენ სამყაროს ყველა განზომილებაში ე.წ. "მესამე თვალით" შემდეგ ეს თვალი ადამიანთა ფართო მასებისთვის დაიხურა და დაფარულის საიდუმლოს შეცნობა მხოლოდ რჩეულთა ხვედრი იყო. ასეთ ადამიანებს მიეკუთვნებოდნენ ქურუმები, ხევისბერები, ქადაგები, წმინდა მამები და სხვა. დიდი იყო მათი სიბრძნე!

იხილეთ აგრეთვე

×