+
ლაბორატორიული სამუშაოები ფიზიკაში
ავტორი: ზურაბ ჯიბუტი; მაია ტურტულაძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2015
რეიტინგი:
წინამდებარე სახელმძღვანელოში განხილულია ლაბორატორიული სამუშაოები ფიზიკაში. იგი მოიცავს ფიზიკის ისეთ მიმართულებებს როგორიცაა მექანიკა, მოლეკულური ფიზიკა, თერმოდინამიკა, ელექტროობა, მაგნიტიზმი და ოპტიკა. სახელმძღვანელოში მოცემულია იმ გამზომი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების აღწერა და მუშაობის პრინციპი, რომელიც შემდგომ გამოყენებულია ლაბორატორიულ სამუშაოებში მოცემულ ფიზიკურ ექსპერიმენტებში.

იხილეთ აგრეთვე

×