+
მესხეთი და მესხები
ავტორი: შოთა ლომსაძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2000
რეიტინგი:
წიგნში მოკლედ არის მიმოხილული სამხრეთ საქართველოს - მესხეთის ისტორია, თურქების მიერ მისი დაპყრობა XVI - XVIII ს-ში. და ამ მხარის ეკონომიკური, კურტურული,ეთნიკური და რელიგიური ყოფა.

იხილეთ აგრეთვე

×