+
მათემატიკა
ავტორი: გოჩა დალაქიშვილი; ზუბიკო ნაცვლიშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
საშუალო, მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2014
რეიტინგი:
წიგნი განკუთვნილია საშუალო სკოლის მასწავლებელთა და აბიტურიენტთათვის. მასში მოცემულია სასკოლო მათემატიკის პროგრამით გათვალისწინებული საკითხების ფრაგმენტები. ამოხსნილია სანიმუშო ამოცანები და მოცემულია სავარჯიშოები მათ დასახმარებლად, ვისთვისაც ეს ნაშრომია გათვალისწინებული.

იხილეთ აგრეთვე

×