+
ვახტანგ მეექვსე
ავტორი: დიმიტრი ბაქრაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: მხატვრული
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1883
რეიტინგი:
წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს თხზულებას ქართველი მეფის ვახტანგ მეექვსის შესახებ.

იხილეთ აგრეთვე

×