+
ფეოდალური ურთიერთობა საქართველოში
ავტორი: გ.გიორგაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1926
რეიტინგი:
წინამდებარე წიგნი ასახავს ფეოდალური ურთიერთობა, ფეოდალური ხანის საქართველოში.

იხილეთ აგრეთვე

×