+
საქართველო
ავტორი: დიმიტრი ბაქრაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1877
რეიტინგი:
წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს ისტორიულ და ეთნოგრაფიული კვლევას საქართველოს შესახებ.

იხილეთ აგრეთვე

×