+
მოხევეების საოჯახო ყოფა
ავტორი: ვალერიან ითონიშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1970
რეიტინგი:
წიგნი წარმოადგენს ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ ნარკვევს, სადაც აღწერილია მოხევეთა ისტორიული წარსული მათი ყოფა ცხოვრება და წეს- ჩვეულებები.

იხილეთ აგრეთვე

×