+
კვლევა-ძიებანი საქართველოს ისტორიის საკითხების შესახებ
ავტორი: სარგის კაკაბაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1920
რეიტინგი:
წიგნი წარმოადგენს ისტორიულ ნარკვევს, სადაც განხილულია მე-XV საუკუნის პირველი ნახევრის აფხაზ-იმერეთის მეფეთა გენეალიგიის საკითხები.

იხილეთ აგრეთვე

×