+
ისტორიული საბუთები შიო-მღვიმის მონასტრისა
ავტორი: თედო ჟორდანია
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1896
რეიტინგი:
წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს ისტორიულ საბუთებს შიო-მღვიმის მონასტრის შესახებ.

იხილეთ აგრეთვე

×