+
დიდის ალექსანდრე მეფის გამეფების თარიღი
ავტორი: სარგის კაკაბაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1913
რეიტინგი:
წინამდებარე წიგნში აღწერილია დიდის ალექსანდრე მეფის გამეფების თარიღი.

იხილეთ აგრეთვე

×