+
იმერეთის ისტორია
ავტორი: ვახუშტი ბატონიშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1902
რეიტინგი:
წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს ისტორიულ ნარკვევს რომელიც შედგენილია ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ და ასახავს იმერეთის ისტორიას 687-1744 წლებში.

იხილეთ აგრეთვე

×