+
გიორგი ბრწყინვალე
ავტორი: სერგი მაკალათია
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1944
რეიტინგი:
საქართველოში მონღოლთა ბატონობის პერიოდის მეფეებს შორის თავისი პოლიტიკური მოღვაწეობით, გამოირჩეოდა გიორგი მეV რომელმაც ამ მძიმე დროს შესძლო აღედგინა საქართველოს მთლიანობა და შეექმნა საკმაოდ ძლიერი სახელმწიფო.

იხილეთ აგრეთვე

×