+
მეფე დიმიტრი თავდადებული
ავტორი: ილია ჭავჭავაძე
თემა: მხატვრული
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1998
რეიტინგი:
„მეფე დიმიტრი თავდადებული“ ილიას ერთ-ერთი საუკეთესო და ტიპიური პოემაა. ბრმა მეფანდურის მიერ დამღერებული ხალხური ლექსის ჩარჩო ახალ სამყაროში გაჭრილი სარკმელია. მისი ენა საგანგებოდ ზეაწეულია, არქაულიც კი, კეთილშობილურ ხატოვანებას ერწყმის დიდაქტიკური ქრისტიანული სიბრძნე. ეს არის, უწინარეს ყოვლისა, ფეოდალიზმის თანამედროვე რეინტერპრეტაცია, როცა\r\nმეფის ვასალური მოვალეობა ტრაგიკულად უფრო მძიმეა, ვიდრე ქვეშევრდომისა. ეს თარგმანი ილიას ტექსტს შეძლებისდაგვარად ზედმიწევნით მიჰყვება. ერთადერთი თავისუფლება ისაა, რომ თარგმანი ფორმით უფრო ლაკონიურია და რითმაც - უფრო იშვიათი: ქართული კატრენები ინგლისურად ორ-ორი სტრიქონითაა გადმოღებლი.

იხილეთ აგრეთვე

×
საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში