+
თათართა შემოსევები საქართველოში
ავტორი: ვალერიან გაბაშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1943
რეიტინგი:
წიგნში აღწერილია თათართა შემოსევის შესახებ საქართველოში ბაგრატ V და გიორგი VI დროს.

იხილეთ აგრეთვე

×