+
გაბრიელ გეგენავას, ფედოტ ელჩინისა და პავლე ზახარიევის ელჩობათა მასალები 1636–1640 წლები
ავტორი: ჯემალ გამახარია
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2014
რეიტინგი:
ნაშრომი წარმოადგენს სამეგრელოს სამთავროსა და რუსეთს შორის განხორციელებულ ელჩობათა მასალების ქართულ - რუსულ ენებზე გამოცემას თანდართული გამოკვლევით, რომელიც შესრულებულია აგრეთვე ინგლისურ ენაზეც. მასში განხილულია წარმოდგენილი მასალების წყაროთმცოდნეობითი მნიშვნელობა რუსეთის, საქართველოს, მათ შორის განსაკუთრებით სამეგრელოს რეგიონის და იმ პერიოდში მისი ორგანული ნაწილის - აფხაზეთის თანამედროვე ტერიტორიის ისტორიის შესწავლისთვის.

იხილეთ აგრეთვე

×