+
ბორჯომის ხეობა
ავტორი: სერგი მაკალათია
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1957
რეიტინგი:
ისტორიულ–ეთნოგრაფიული ნარკვევი.

იხილეთ აგრეთვე

×