+
მეფის კურთხევის წესი
ავტორი: სარგის კაკაბაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1913
რეიტინგი:
წესი და განგება მეფეთა კურთხევისა დაცულია წერა კითხვის საზოგადოების მუზეუმის ხელნაწერში რომელიც გადაწერილია მე-XVII საუკუნეში და შეიცავს შემდეგ თავებს:1) კურთხევა მირონისა 2) წესი და განგება მეფეთ კურთხევისა 3) წესი და განგება ერისთავის კურთხევისა 4) კურთხევა ცოტას ერთისთავისა 5) კიდევ სხვა წესი მეფედ კურთხევისა 6) განგება დარბაზობისა 7) ხელდასხმა ეპისკოპოსისა.

იხილეთ აგრეთვე

×