+
ქართველთა ეთნიკური ისტორია და საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები
ავტორი: როლანდ თოფჩიშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2002
რეიტინგი:
წიგნი მოიცავს კვლევას ქართული ეთნოგენეზის წარმოშობის შესახებ.

იხილეთ აგრეთვე

×