+
სამნიშნა რიცხვების გამოკლება (დაჯგუფების გარეშე)
ავტორი: ხანის აკადემია;
მომწოდებელი: Educare Georgia
თემა: სასწავლო
დაწყებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2014
რეიტინგი:
ვიდეოში მარტივად არის ახსნილი საგნების ერთეულების და ათეულების რაოდენობის შედარება,სამნიშნა რიცხვების გამოკლება (დაჯგუფების გარეშე), რაც უადვილებს სწორად დათვლის,მიმატების და გამოკლების პრინციპის აღქმის უნარს, დაინტერესებულ მოსწავლეს;

იხილეთ აგრეთვე

×