+
რუსთველის სამყარო - კარი III "რასაცა გასცემ, შენია, რასც არა, დაკარგულია!
ავტორი: სულხან მელაძე
მომწოდებელი: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
თემა: სასწავლო
საშუალო, პროფესიული, უმაღლესი, მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2017
რეიტინგი:
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მულტიმედია ცენტრის ბაზაზე მომზადებული გადაცემათა ციკლი "რუსთველის სამყარო" რვა სერიისგან შედგება. მათგან პირველი ორი "ვეფხისტყაოსნის" დაწერის ეპოქას, შოთა რუსთაველის ბიოგრაფიას, დღემდე შემორჩენილი ხელნაწერებისა და ილუსტრაციების შესახებ ცნობებს მოიცავს. დანარჩენი ექვსი კარი კი შემდეგ აფორიზმებს ეხება: "რასაცა გასცემ, შენია, რასც არა, დაკარგულია!", "სჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოველსა მოსახვეჭელსა", "სჯობს სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილი სახელოვანი!", "არა ვიქმ, ცოდნა რას მარგებს ფილოსოფოსთა ბრძნობისა?!", "ლეკვი ლომისა სწორია ძუ იყოს თუნდა ხვადია!", "ბოროტსა სძლია კეთილმან, არსება მისი გრძელია"... მულტიმედია ცენტრმა გადაცემათა ციკლი შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილეს მიუძღვნა.

იხილეთ აგრეთვე

×