+
მოთხრობები ფასულობითი განათლებისთვის - წიგნი მეორე
ავტორი: თეა ლობჟანიძე
თემა: სასწავლო
სკოლამდელი, დაწყებითი, მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
წიგნში წარმოდგენილია ორი მოთხრობა: "აბა ვის ვეთამაშო" და "მტირალა ზაზღუ" მოთხრობებთან ერთად წარმოდგენილია დანართები, რომლებიც მასწავლებლებსა და მშობლებს დაეხმარება მოსწავლეებთან გამართონ დისკუსია თემაზე "რას ნიშნავს იყო განსხვავებული" და რა არის ფასეულობა - პატივისცემა. შეიძლება გამოყენებული იქნას საგნის "მე და საზოგადოება" სწავლა-სწავლების პროცესში.

იხილეთ აგრეთვე

×