+
მათემატიკის საფუძვლები,წილადები;
ავტორი: ხანის აკადემია;
მომწოდებელი: Educare Georgia
თემა: სამეცნიერო
დაწყებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2016
რეიტინგი:
ვიდეოში მარტივად არის ახსნილი თუ როგორ უნდა მოვახერხოთ წილადების გამოყვანა; რა ქმედებებია ამისთვის საჭირო?ვიდეოში თვალსაჩინოდაა წარმოდგენილი მაგალითი,რაც დაინტერესებულ პირს უადვილებს წილადების გამოყვანის პრინციპის აღქმის უნარს;

იხილეთ აგრეთვე

×