+
უარყოფითი რიცხვები. შესავალი
ავტორი: ხანის აკადემია;
მომწოდებელი: Educare Georgia
თემა: სასწავლო
დაწყებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2016
რეიტინგი:
ვიდეოში მარტივად არის ახსნილი თუ რას ნიშნავს უარყოფითი რიცხვები?რა ქმედებებია საჭირო უარყოფითი რიცხვების გასაგებად შკალების მეშვეობით?ვიდეოში თვალსაჩინოდაა წარმოდგენილი მაგალითი,რაც დაინტერესებულ პირს უადვილებს უარყოფითი რიცხვების აღქმის უნარს;

იხილეთ აგრეთვე

×