+
ასეულებისა და ათეულების გამოკლება
ავტორი: ხანის აკადემია;
მომწოდებელი: Educare Georgia
თემა: სასწავლო
დაწყებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2015
რეიტინგი:
ვიდეოში მარტივად არის ახსნილი ასეულების, ათეულების და ერთეულების გამოკლება სხვადასხვა ფიგურების გამოყენებით;(კვადრატი,სვეტი) რაც უადვილებს გამოკლების პრინციპის აღქმის უნარს დაინტერესებულ პირს;

იხილეთ აგრეთვე

×