+
საქართველოს კულტურული მემკიდრეობა 2014-2015
ავტორი: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
მომწოდებელი: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
თემა: შემეცნებითი
საბაზო, საშუალო, პროფესიული, მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2015
რეიტინგი:
ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) კრებული, 2014-2015 წლების რესტავრირებულ-რეაბილიტირებული ძეგლების, პროექტირების და ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის შესახებ.

იხილეთ აგრეთვე

×