+
ნარკვევები ქვემო ქართლის ისორიული გეოგრაფიიდან.
ავტორი: დ. ბერძენიშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
თემა: სამეცნიერო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2014
რეიტინგი:
წიგნი -წარმოადგენს ექვსი ნარკვევის კრებულს, რომელშიც გადმოცემულია ქვემო ქართლის ქვეყნების ფიზიკური, ეკონომიკური, სოციალურ-პოლიტიკური, საეკლესიო და ეთნიკური გეოგრაფიის პრობლემები.

იხილეთ აგრეთვე

×