+
მასალები ორონტის ანტიოქიის დავასლეთით მდებარე ქართული მონასტრების კვლევა-ძიებისათვის
ავტორი: ვ. ჯობაძე
მომწოდებელი: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
თემა: სამეცნიერო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2017
რეიტინგი:
წიგნი წარმოადგენს თარგმანს უცხოეთში მოღვაწე ცნობილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნის -ვახტანგ ჯობაძის მონოგრაფიას, რომელიც 1976 წელს გამოქვეყნდა რომელიც აღმოსავლური ქრისტიანული კულტურის კვლევების ერთ- ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ დარგობრივ სერიაში. (W. Djobadze, Materials for the study of Georgian monasteries in the Western environs of Antioch on the Orontes, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 372, Subsidia, tomus 48).

იხილეთ აგრეთვე

×