+
არქეოლოგიური აღმოჩენების პირველადი დახმარება
ავტორი: დევიდ ვატკინსონი, ვირჯინია ნილი
მომწოდებელი: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
თემა: სამეცნიერო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2017
რეიტინგი:
წიგნი განკუთვნილია არქეოლოგიის დარგის სტუდენტებისათვის, კონსერვაციაში მინიმალური პრაქტიკის მქონე და საველე კონსერვაციის სფეროში მომუშავე პირთათვის. მისი დახმარებით მკითხველი გაეცნობა თანამედროვე ინფორმაციას არქეოლოგიური აღმოჩენების მიწიდან ამოღების, შეფუთვის, შენახვისა და ტრანსპორტირების საკითხებზე.

იხილეთ აგრეთვე

×