+
ახალი იერუსალიმები საქართველოში
ავტორი: თ. მგალობლიშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
თემა: სამეცნიერო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2013
რეიტინგი:
მსოლიოს სხვადასხვა კუთხეში წმ. ქალაქ იერუსალიმის ხატებათა შექმნა უკვე IV საუკუნის პირველი ნახევრიდან იწყება და მათ ახალი იერუსალიმები ეწოდება; თუმცა, მათ შორის გამორჩეულია საქართველოს უძველესი დედაქალაქი მცხეთა და ასევე უძველეს ქართულ ისტირულ პროვინცია ტაოში მდებარე ოთხთა ეკლესია. წიგნი, ამ ქართულ ახალ იერუსალიმებს ეძღვნება.

იხილეთ აგრეთვე

×