+
ოქროს ოთხთავი
ავტორი: თინათინ ცერაძე, დავით ცხადაძე
მომწოდებელი: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
თემა: სამეცნიერო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2013
რეიტინგი:
წიგნში საუბარია ფართო საზოგადოებისათვის უცნობი, იერუსალიმის წმინდა საფლავის ეკლესიის საგანძურში დაცული, xv-xvi საუკუნეების ილუსტრირებულ სახარება-ოთხთავზე. სახარების ბოლოში დართული ოთხთავიდან ირკვევა, რომ ეს ნუსხა თავის დროზე იერუსალიმის მაცხოვრის საფლავისათვის შეუწირავს ქართველ დიდგვაროვანს გიორგი აბაშიძეს (XVII-XVIII სს.). ანდერძში გიორგი აბაშიძე ამ მდიდრულად შემკულ ხელნაწერს ''ოქროს ოთხთავად'' მოიხსენიებს.

იხილეთ აგრეთვე

×