+
გეორგიკა ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ ტომი VIII
ავტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1970
რეიტინგი:
საქართველოს ისტორიის ბიზანტიური წყაროები VIII

იხილეთ აგრეთვე

×