+
პატარა რიცხვებით თვლა
ავტორი: ხანის აკადემია; ედუქეარ ჯორჯია;
მომწოდებელი: Educare Georgia
თემა: სასწავლო
დაწყებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2016
რეიტინგი:
ვიდეოში მარტივად არის ახსნილი პატარა რიცხვებით თვლა, რაც უადვილებს სწორად დათვლის პრინციპის აღქმის უნარს, დაინტერესებულ მოსწავლეს;

იხილეთ აგრეთვე

×