+
გამოტოვებული რიცხვები 0-სა და 120-ს შორის
ავტორი: ხანის აკადემია; ედუქეარ ჯორჯია
მომწოდებელი: Educare Georgia
თემა: სასწავლო
დაწყებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2016
რეიტინგი:
ვიდეოში მარტივად არის ახსნილი გამოტოვებული რიცხვები 0-სა და 120-ს შორის, რაც უადვილებს სწორად დათვლის, პრინციპის აღქმის უნარს, დაინტერესებულ მოსწავლეს;

იხილეთ აგრეთვე

×