+
მეტობის და ნაკლებობის ნიშნები
ავტორი: ხანის აკადემია; ედუქეარ ჯორჯია;
მომწოდებელი: Educare Georgia
თემა: სასწავლო
დაწყებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2016
რეიტინგი:
ვიდეოში მარტივად არის ახსნილი მეტობის ნაკლებობის, ტოლობის, არა ტოლობის ნიშნები, რაც დაინტერესებულ მოსწავლეს უადვილებს ნიშნების სწორად ცნობის უნარს.

იხილეთ აგრეთვე

×