+
სამნიშნა რიცხვების დაშლა შეკრების მაგალითებში
ავტორი: ხანის აკადემია; ედუქეარ ჯორჯია;
მომწოდებელი: Educare Georgia
თემა: სასწავლო
დაწყებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2016
რეიტინგი:
ვიდეოში მარტივად არის ახსნილი სამნიშნა რიცხვების ჩაწერა თანარიგის ერთეულებიში ჯამის სახით, რაც უადვილებს დაინტერესებულ მოსწავლეს სამნიშნა რიცხვების თანარიგის ერთეულებიში ჯამის სახით ჩაწერის, პრინციპის აღქმის უნარს.

იხილეთ აგრეთვე

×