+
სურათიანი და წერტილოვანი დიაგრამების შედგენა
ავტორი: ხანის აკადემია; ედუქეარ ჯორჯია
მომწოდებელი: Educare Georgia
თემა: სასწავლო
დაწყებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2016
რეიტინგი:
ვიდეოში მარტივად არის ახსნილისურათიანი და წერტილოვანი დიაგრამების შედგენა, რაც უადვილებს დაინტერესებულ მოსწავლეს სურათიანი და წერტილოვანი დიაგრამების შედგენის პრინციპის სწორად აღქმის უნარს;

იხილეთ აგრეთვე

×