+
სვეტოვანი დიაგრამების წაკითხვა
ავტორი: ხანის აკადემია; ედუქეარ ჯორჯია
მომწოდებელი: Educare Georgia
თემა: სასწავლო
დაწყებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2017
რეიტინგი:
ვიდეოში მარტივად არის ახსნილი ამოცანების ამოხსნა სვეტოვანი დიაგრამების გამოყენებით; დიაგრამების საშუალებით ამოცანების ამოხსნის მეთოდი უადვილებს დაინტერესებულ მოსწავლეს სვეტოვანი დიაგრამების პრინციპის სწორად აღქმის უნარს.

იხილეთ აგრეთვე

×