+
სიგრძეების გაზომვა 2
ავტორი: Khan Academy; ედუქეარ ჯორჯია;
მომწოდებელი: Educare Georgia
თემა: სასწავლო
დაწყებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2016
რეიტინგი:
ვიდეოში მარტივად არის ახსნილი სიგრძეების გაზმოვა, სადაც გამოყენებულია მართკუთხედის ფორმის სახაზავი; სიგრძეების სწორი გაზომვისთვის იყენებენ მართკუთხედს , რაც დაინტერესებულ მოსწავლეს უადვილებს სწორადგაზომვის პრინციპის აღქმის უნარს.

იხილეთ აგრეთვე

×