+
სიგრძის მიხედვით დალაგება
ავტორი: ხანის აკადემია; ედუქეარ ჯორჯია
მომწოდებელი: Educare Georgia
თემა: სასწავლო
დაწყებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2016
რეიტინგი:
ვიდეოში მარტივად არის ახსნილი მონაკვეთის დალაგება ზრდადობის და კლებადობის მიხედვით, რაც უადვილებს დაინტერესებულ მოსწავლეს ზრდადობის და კლებადობის პრინციპის სწორად აღქმის უნარს;

იხილეთ აგრეთვე

×