+
შეკრება და გამოკლება რიცხვითი ღერძის გამოყენებით 2
ავტორი: ხანის აკადემია; ედუქეარ ჯორჯია
მომწოდებელი: Educare Georgia
თემა: სასწავლო
დაწყებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2016
რეიტინგი:
ვიდეოში მარტივად არის ახსნილი შეკრება და გამოკლება რიცხვითი ღერძის გამოყენებით , რაც უადვილებს სწორად დათვლის, მიმატების და გამოკლების პრინციპის აღქმის უნარს, დაინტერესებულ მოსწავლეს;

იხილეთ აგრეთვე

×