+
დამატება ათეულების და ასეულების ჯგუფების გამოყენებით
ავტორი: ხანის აკადემია; ედუქეარ ჯორჯია
მომწოდებელი: Educare Georgia
თემა: სასწავლო
დაწყებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2016
რეიტინგი:
ვიდეოში მარტივად არის ახსნილი ათეულების და ასეულების ჯგუფების გამოყენებით დამატება, რაც უადვილებს სწორად დათვლის, მიმატების და გამოკლების პრინციპის აღქმის უნარს, დაინტერესებულ მოსწავლეს;

იხილეთ აგრეთვე

×