+
სამნიშნა რიცხვის მიმატება გონებაში
ავტორი: ხანის აკადემია
მომწოდებელი: Educare Georgia
თემა: სასწავლო
დაწყებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2016
რეიტინგი:
ვიდეოში მარტივად არის ახსნილი სამნიშნა რიცხვების შეკრების მაგალითები, რაც აადვილებს სამნიშნა რიცხვების ზეპირ შეკრებას; ასევე მოსწავლეს უმარტივებს სამნიშნა რიცხვების შეკრების პრინციპის აღქმის უნარს და ასწავლის ტექნიკებს ზეპირი შეკრებისთვის.

იხილეთ აგრეთვე

×