+
გორგასალის ბადალ ისი... თბილისობა 88-будь подобен горгасали... \
ავტორი: ჩაფიძე, ნაზი-ჩაფიძე, ნათელა-შანიძე, გივი-ჯანდიერი, ჯუმბერ-დოლენჯაშვილი, ნიკა-ცაბაძე, გიორგი-კიკაბიძე, ვახტანგ-ვოკალურ–ინსტრუმენტული ანსამბლი \-ანჯაფარიძე, ზურაბ-ვოკალური კვარტეტი \-ჭელიძე, ეთერ-სუხიშვილი, ჯემალ-საყვარელიძე, ივიკო-საქართველოს სახელმწიფო კაპ
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1988
რეიტინგი:
საქართველოს სახელმწიფო ტელერადიოკომიტეტის საარქივო ფონდიდან 1960, 1982, 1965 წლების ჩანაწერები

იხილეთ აგრეთვე

×