+
გეორგიკა-ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ ტომი vi
ავტორი: ყაუხჩიშვილი, სიმონ
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1966
რეიტინგი:
საქართველოს ისტორიის ბიზანტიური წყაროები

იხილეთ აგრეთვე

×